Kasal

Pagtatapos ng isang kasal na may borderline personality disorder

Pagtatapos ng isang kasal na may isang borderline personality disorder. Ang BPD ay mga tao na ang pangunahing katangian ay kawalang-tatag ng emosyonal, kawalang-tatag sa imahen sa sarili, sa mga pakikipag-ugnay na interpersonal at may kapansin-pansin at may markang impulsivity