Kastila

Christian card ng kaarawan

Sapagkat nabuo mo ang aking loob; hinabi mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat gumawa ka ng mga kababalaghan. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, at ang aking kaluluwa

ANG 10 PINAKA MAHusay na KRISTIYANONG FILMA

Para sa mga sandaling iyon kung nais mong lumago bilang isang tao at baguhin ang iyong pananampalataya walang mas mahusay kaysa sa isang mahusay na pagpipilian ng mga pelikulang Kristiyano na nagpapakain sa iyong