Espirituwalidad

CANDLE FLAME SPIRITUAL MEANINGS

Ang kandila ay nagliliyab ng mga espiritwal na kahulugan at interpretasyon. Kahulugan ng mga kandila at kanilang mga apoy. Habang nasusunog, nagsasalita din ang mga kandila ng kanilang sariling wika, na matututunan mo