Zodiac

Venus In Virgo: Kahulugan, Kahalagahan At Pagkatao

Venus sa Virgo Man & Woman Kahulugan. Ang Venus ang namumuno sa aming panlasa, ating pang-estetiko at ang aming pagkakasunud-sunod ng mga priyoridad sa buhay na ito. Pag-aralan natin ang Venus sa Virgo isang kakaibang at iba't ibang Venus