Relihiyon

MALAKAS NA PANALANGIN PARA SA SAKIT

Makikita mo sa pahinang ito ang mga nakasisiglang quote at Panalangin na mabasa ng Maysakit kapag hindi ka maayos at may sakit. Mula sa mga nakakagamot na quote mula sa Bibliya hanggang sa pagkuha ng lakas

Ang Simbolikong Kahulugan Ng Krus Ni Hesus

Ang lahat ng apat na ebanghelista ay nagsusulat tungkol sa pagkamatay ni Jesus sa krus sa Bibliya. Ang kamatayan sa krus ay hindi isang Hudyo na paraan upang maipatupad ang mga tao. Ang mga Romano ay nagkaroon