Paano malalaman kung nakansela ang aking American visa?

Como Saber Si Mi Visa Americana Est Cancelada

Suriin ang katayuan ng isang aplikasyon ng visa

Upang suriin ang katayuan ng iyong aplikasyon sa US visa:

Kailan at bakit makakansela ang iyong US visa?

Ano ang ibig sabihin ng kinansela nang walang pagtatangi?

Hindi pangkaraniwan na ang isang visa ay nakansela dahil sa menor de edad o walang kabuluhan na pagkakamali sa papeles. Tatatak ng embahada ng Estados Unidos o konsulado ang visa, Kinansela nang walang pagtatangi , na nangangahulugang dapat malunasan ang pagkakamali bago maaprubahan ang visa. Ang bahagi ng walang pagtatangi ay nangangahulugang ang pagkansela ay hindi nakakaapekto sa iyong pagiging karapat-dapat o kakayahang makuha ang benepisyo sa imigrasyon.

Paglabag sa Mga Tuntunin ng Visa

Gayunpaman, ang lahat ng mga visa ng US ay ibinibigay sa kundisyon na ang may-ari ay sumusunod sa kanilang mga termino. Halimbawa, ang may hawak ng visa ay hindi dapat lumahok sa mga aktibidad sa labas ng mga pinapayagan (ang maaaring hindi gumana ang mga turista ) , at dapat umalis ang tao sa Estados Unidos sa loob ng kinakailangang oras.

Kung hindi ka sumunod sa mga tuntunin ng visa, maaari itong kanselahin anumang oras, alinman sa bago, habang o pagkatapos ng iyong pananatili sa Estados Unidos.

Minsan ang isang visa ay nakansela bago ang paglalakbay ng isang tao dahil ang gobyerno ng Estados Unidos ay nakakakuha ng katibayan na ang tao ay nagplano na gamitin ang visa para sa isang layunin na iba sa nilalayon nitong hangarin; halimbawa, permanenteng manatili sa US sa halip na isang maikling pagbisita.

O ang isang visa ay maaaring bawiin kapag ang isang tao ay nagpunta sa isang konsulado ng Estados Unidos upang mag-apply para sa isang bagong visa, at natuklasan ng opisyal na maling ginamit ng tao ang dating visa.

Minsan, gayunpaman, ang pagkansela ng visa ay simpleng isang pang-administratibong bagay; halimbawa, ang opisyal ng konsul ay kailangang kanselahin ang isang lumang visa bago pahintulutan ang isang bago.

Pagkansela ng visa para sa mahabang paglagi

Ang isang karaniwang dahilan para sa pagbawi ng visa ay ang pananatili ng may-ari sa Estados Unidos ng mas mahaba kaysa sa pinapayagan. Ang mga bisita sa Estados Unidos ay madalas na nalilito at iniisip na pinapayagan silang manatili sa Estados Unidos hanggang sa matapos ang petsa ng visa. Ngunit ang petsang iyon ay ang huling petsa lamang na maaaring magamit ng tao ang visa bilang isang dokumento sa pagpasok sa US.

Ang petsa kung kailan ka dapat umalis sa Estados Unidos ay ipinapakita sa iyong Arrival / Departure Record para sa Form I-94 . Kung manatili ka kahit isang araw pagkatapos ng petsang iyon, nang hindi humiling ng isang pagpapalawak o pagbabago ng katayuan, sinasabing awtomatikong nakansela ang iyong visa.

Mga kahihinatnan ng pagkansela ng visa

Kinansela nila ang aking visa ng turista, ano ang maaari kong gawin? Kung nakansela ang iyong visa, kakailanganin mong umalis kaagad sa Estados Unidos o, kung nasa ibang bansa ka, antalahin ang iyong mga plano sa paglalakbay hanggang sa matagumpay kang nag-aplay para sa isang bagong visa ng Estados Unidos. Gayunpaman, nakasalalay sa mga dahilan para sa pagkansela ng visa , maaari kang tanggihan ng karagdagang mga visa ng pagpasok.

Kailan makakakita ng abogado

Kung ang iyong visa ay nabawi, o kung sa palagay mo ay nasa panganib kang manatili o kanselahin ang visa, makipag-ugnay sa isang bihasang abugado sa imigrasyon ng Estados Unidos. Matutulungan ka ng iyong abugado na masuri ang iyong sitwasyon, marahil gumawa ng mga hakbang upang malaman kung bakit nakansela ang iyong visa. at siguraduhin na sa susunod na mag-apply ka upang pumunta sa US, mayroon kang pinakamahusay na pagkakataon na magtagumpay.

Pagwawaksi : Ito ay isang artikulong pang-impormasyon. Hindi ito ligal na payo.

Ang Redargentina ay hindi nagbibigay ng ligal o ligal na payo, ni nilalayon itong kunin bilang ligal na payo.

Pinagmulan at Copyright: Ang mapagkukunan ng nabanggit na impormasyon sa visa at imigrasyon at ang mga may-ari ng copyright ay:

Ang manonood / gumagamit ng web page na ito ay dapat gumamit lamang ng impormasyon sa itaas bilang isang gabay, at dapat palaging makipag-ugnay sa mga mapagkukunan sa itaas o mga kinatawan ng gobyerno ng gumagamit para sa pinaka-napapanahong impormasyon sa oras.

Nilalaman